பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் | Piravip Perunkadal Neendhuvar

10. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் (Piravip Perunkadal Neendhuvar)

குறள்: #10

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

Kural in Tanglish:
Piravip Perunkadal Neendhuvar Neendhaar
Iraivan Adisera Thaar.

விளக்கம்:
கடவுளின் திருவடிகளை அடைந்தவர், பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடப்பார்; அடையாதவர், அதனைக் கடக்கமாட்டார்.

Translation in English:
They swim the sea of births, the 'Monarch's' foot who gain;
None others reach the shore of being's mighty main.

Meaning:
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God.
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் | Piravip Perunkadal Neendhuvar பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் | Piravip Perunkadal Neendhuvar Reviewed by Dinu DK on June 05, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.