கடவுள் வாழ்த்து | The praise of God

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

1. கடவுள் வாழ்த்து (The praise of God)
1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் | Agara Mudhala Ezhuththellaam
2. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் | Katrathanaal Aaya Payanenkol
3. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி | Malarmisai Yeginaan Maanadi
4. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி | Venduthal Vendaamai Ilaanadi
5. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா | Irulser Iruvinaiyum Seraa
6. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் | Porivaayil Aindhaviththaan Poither
7. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் | Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark
8. அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் | Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaak
9. கோளில் பொறியின் குணமிலவே | Kolil Poriyin Gunamilae
10. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் | Piravip Perunkadal Neendhuvar

கடவுள் வாழ்த்து | The praise of God கடவுள் வாழ்த்து | The praise of God Reviewed by Dinu DK on June 05, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.