சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் | Sirappueenum Selvamum Eenum

31. சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் (Sirappueenum Selvamum Eenum)

குறள்: #31

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல் (Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal) - The power of virtue

குறள்:
சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.

Kural in Tanglish:
Sirappueenum Selvamum Eenum Oungu
Aakkam Evano Uyirkku.

விளக்கம்:
அறம் மக்களுக்குச் சிறப்பையும் செல்வத்தையும் கொடுக்கும். எனவே, அவ்வறத்தைக் காட்டிலும் நன்மை தருவது வேறில்லை.

Translation in English :
It yields distinction, yields prosperity; what gain
Greater than virtue can a living man obtain?

Meaning:
Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess?
சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் | Sirappueenum Selvamum Eenum சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் | Sirappueenum Selvamum Eenum Reviewed by Dinu DK on July 28, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.