மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் | Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar

51. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் (Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar)

குறள்: #51

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) - The Goodness of the help to Domestic Life

குறள்:
மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.

Kural in Tanglish:
Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar Kondaan
Valaththakaal Vaalkaith Thunai.

விளக்கம்:
இல்லறதுக்குத் தகுந்த நற்குண நற்செய்கைகள் உடையவளாகிக் கணவனின் வரவுக்கேர்ப்பச் செலவு செய்கின்றவளே சிறந்த மனைவி.

Translation in English:
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity;
As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she.

Meaning:
She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state.
மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் | Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் | Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar Reviewed by Dinu DK on August 24, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.