தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் | Tharkaaththuth Tharkondaar Penith

56. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் (Tharkaaththuth Tharkondaar Penith)

குறள்: #56

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) - The Goodness of the help to Domestic Life

குறள்:
தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.

Kural in Tanglish:
Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen. 

விளக்கம்:
கற்பிலிருந்து தவறாமல் தன்னைக் காத்தும், தன் கணவனைப் பாதுகாத்தும், இருவரிடத்தும் புகழ் நீங்காமல் காத்தும், தன் கடமைகளில் தவறாமல் நடப்பவளே சிறந்த பெண்ணாவாள்.

Translation in English:
Who guards herself, for husband's comfort cares, her household's fame,
In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman's name. 

Meaning:
She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame.
தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் | Tharkaaththuth Tharkondaar Penith தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் | Tharkaaththuth Tharkondaar Penith Reviewed by Dinu DK on August 24, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.