அன்புடைமை (Anbudaimai) - The Possession of Love

அன்புடைமை (Anbudaimai) - The Possession of Love 

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue 

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue 

8. அன்புடைமை - The Possession of Love
71. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் (Anbirkkum Undoo Adaikkundhaazh)
72. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் (Anbilaar Ellaam Thamakkuriyar)
73. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ( Anbodu Iyaindha Vazhakkenba)
74. அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை (Anbueenum Aarvam Udaima)
75. அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப (Anbutru Amarndha Vazhakkenba)
76. அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப (Araththirke Anbusaar Penba)
77. என்பி லதனை வெயில்போலக் (Enbi Lathanai Veyilpolak)
78. அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை (Anbagath Thillaa Uyirvaazhkkai)
79. புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் (Puraththurup Pellaam Evanseiyum)
80. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை (Anbin Vazhiyathu Uyirnilai)


அன்புடைமை (Anbudaimai) - The Possession of Love அன்புடைமை (Anbudaimai) - The Possession of Love Reviewed by Dinu DK on September 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.