புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் | Puraththurup Pellaam Evanseiyum

79. புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் (Puraththurup Pellaam Evanseiyum)

குறள்: #79

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: அன்புடைமை (Anbudaimai) - The Possession of Love

குறள்:
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.

Kural in Tanglish:
Puraththurup Pellaam Evanseyyum Yaakkai
Agaththuruppu Anbi Lavarkku.

விளக்கம்:
உடம்பின் உள் உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு வெளி உறுப்புகளால் பயன் எதுவும் இல்லை.

Translation in English:
Though every outward part complete, the body's fitly framed;
What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?

Meaning:
Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member.

புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் | Puraththurup Pellaam Evanseiyum புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் | Puraththurup Pellaam Evanseiyum Reviewed by Dinu DK on September 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.