நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality

நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue 

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue 

1.2.12. நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality


நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality Reviewed by Dinu DK on July 08, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.