தகுதி எனவொன்று நன்றே | Thaguthi Enavondru Nandre

குறள்: #111

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality

குறள்:
தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.

Kural in Tanglish:
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal
Paarpattu Ozhukap Perin.

விளக்கம்:
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் வேறுபாடின்றி எல்லோரிடத்தும் முறைமை தவறாது நடந்தால் அந்நடுவுநிலைமை என்னும் ஓர் அறமே நன்மையைத் தரும்.

Translation in English:
If justice, failing not, its quality maintain,
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain.

Meaning:
That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue.

தகுதி எனவொன்று நன்றே | Thaguthi Enavondru Nandre தகுதி எனவொன்று நன்றே | Thaguthi Enavondru Nandre Reviewed by Dinu DK on July 06, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.