வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் | Vaanigam Seivaarkku Vaanigam

Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip (வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்)

குறள்: #120

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai) - Impartiality

குறள்:
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்.

Kural in Tanglish:
Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip
Piravum Thamapol Seyin.

விளக்கம்:
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலப் பாதுகாத்து வாணிகம் செய்பவர்க்கு வாணிகம் வளரும்.

Translation in English:
As thriving trader is the trader known,
Who guards another's interests as his own.

Meaning:
The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own.
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் | Vaanigam Seivaarkku Vaanigam வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் | Vaanigam Seivaarkku Vaanigam Reviewed by Dinu DK on July 06, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.