மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் | Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith

குறள்: #158

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: பொறையுடைமை (Poraiyutaimai) - The Possession of Patience: Forbearance

குறள்:
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தந்
தகுதியான் வென்று விடல்.

Kural in Tanglish:
Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith Thaandham
Thakudhiyaan Vendru Vital.

விளக்கம்:
மனச் செருக்கினாலே தீமை செய்தவரை, தாம் தம்முடைய பொறுமையினாலே வென்றுவிடுதல் வேண்டும்.

Translation in English:
With overweening pride when men with injuries assail,
By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail.

Explanation:
Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் | Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் | Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith Reviewed by Dinu DK on August 30, 2015 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.