பொறையுடைமை (Poraiyutaimai) - The Possession of Patience: Forbearance

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

1.2.16. பொறையுடைமை (Poraiyutaimai) - The Possession of Patience: Forbearance
151. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் (Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath)

152. பொறுத்த லிறப்பினை யென்றும் (Poruththal Irappinai Endrum)

153. இன்மையு ளின்மை விருந்தொரால் (Inmaiyul Inmai Virundhoraal)

154. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் (Niraiyutaimai Neengaamai Ventin)

155. ஒறுத்தாரை யொன்றாக வையாரே (Oruththaarai Ondraaka Vaiyaare)

156. ஒறுத்தார்க் கொருநாளை இன்பம் (Oruththaarkku Orunaalai Inpam)

157. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் (Thiranalla Tharpirar Seyyinum)

158. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் (Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith)

159. துறந்தாரின் தூய்மை யுடையர் (Thurandhaarin Thooimai Utaiyar)

160. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் (Unnaadhu Norpaar Periyar)

பொறையுடைமை (Poraiyutaimai) - The Possession of Patience: Forbearance பொறையுடைமை (Poraiyutaimai) - The Possession of Patience: Forbearance Reviewed by Dinu DK on August 30, 2015 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.