அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு | Atram Maraiththalo Pullarivu

குறள்: #846

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai) - Ignorance

குறள்:
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி.

Kural in Tanglish:
Atram Maraiththalo Pullarivu Thamvayin
Kutram Maraiyaa Vazhi

விளக்கம்:
தம்மிடத்தில் உள்ளக் குற்றத்தை அறிந்து நீக்காத போது , உடம்பில் மறைப்பதற்குரிய பகுதியை மட்டும், ஆடையால் மறைத்தல் புல்லறிவாகும்.

Translation in English:
Fools are they who their nakedness conceal,
And yet their faults unveiled reveal.

Explanation:
Even to cover one's nakedness would be folly, if (one's) faults were not covered (by forsaking them)

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு | Atram Maraiththalo Pullarivu அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு | Atram Maraiththalo Pullarivu Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.