ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் | Oonutai Echcham Uyirkkellaam

குறள்: #1012

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: நாணுடைமை (Naanutaimai) - Shame

குறள்:
ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.

Kural in Tanglish:
Oonutai Echcham Uyirkkellaam Veralla
Naanutaimai Maandhar Sirappu

விளக்கம்:
உணவும், உடையும் எஞ்சி நிற்கும் மற்றவையும், எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானவை, மக்களின் சிறப்பியல்பாக விளங்குவது நாணுடைமையே ஆகும்.

Translation in English:
Food, clothing, and other things alike all beings own;
By sense of shame the excellence of men is known.

Explanation:
Food, clothing and the like are common to all men but modesty is peculiar to the good

ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் | Oonutai Echcham Uyirkkellaam ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் | Oonutai Echcham Uyirkkellaam Reviewed by Dinu DK on August 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.