பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது | Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu

குறள்: #1002

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: நன்றியில் செல்வம் (Nandriyilselvam) - Wealth without Benefaction

குறள்:
பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு

Kural in Tanglish:
Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu

விளக்கம்:
பொருளால் எல்லாம் ஆகும் என்று பிறர்க்கு ஒன்றும் கொடுக்காமல் இறுகப்பற்றிய மயக்கத்தால் சிறப்பில்லாத பிறவி உண்டாம்.

Translation in English:
Who giving nought, opines from wealth all blessing springs,
Degraded birth that doting miser's folly brings.

Explanation:
He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will be born a demon

பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது | Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது | Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Reviewed by Dinu DK on August 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.