உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் | Urinnattu Arinoruum Oppilaar

குறள்: #812

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: தீ நட்பு (Thee Natpu) - Evil Friendship

குறள்:
உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்?

Kural in Tanglish:
Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En?

விளக்கம்:
தமக்கு பயன் உள்ள போது நட்பு செய்து பயன் இல்லாத போது நீங்கிவிடும் தகுதியில்லாதவரின் நட்பைப் பெற்றாலும் என்ன பயன், இழந்தாலும் என்ன பயன்.

Translation in English:
What though you gain or lose friendship of men of alien heart,
Who when you thrive are friends, and when you fail depart?

Explanation:
Of what avail is it to get or lose the friendship of those who love when there is gain and leave when there is none ?

உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் | Urinnattu Arinoruum Oppilaar உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் | Urinnattu Arinoruum Oppilaar Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.