உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் | Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar

குறள்: #1033

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: உழவு (Uzhavu) - Farming

குறள்:
உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.

Kural in Tanglish:
Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar Rellaam
Thozhudhuntu Pinsel Pavar

விளக்கம்:
உழவு செய்து அதனால் கிடைத்ததைக் கொண்டு வாழ்கின்றவரே உரிமையோடு வாழ்கின்றவர், மற்றவர் எல்லோரும் பிறரைத் தொழுது உண்டு பின் செல்கின்றவரே.

Translation in English:
Who ploughing eat their food, they truly live:
The rest to others bend subservient, eating what they give.

Explanation:
They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் | Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் | Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar Reviewed by Dinu DK on August 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.