ஆள்வினை உடைமை (Aalvinaiyutaimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 62. ஆள்வினை உடைமை (Aalvinaiyutaimai) - Manly Effort
ஆள்வினை உடைமை (Aalvinaiyutaimai) ஆள்வினை உடைமை (Aalvinaiyutaimai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.