அமைச்சு (Amaichchu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 64. அமைச்சு (Amaichchu) - The Office of Minister of state
அமைச்சு (Amaichchu) அமைச்சு (Amaichchu) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.