அருளுடைமை (Arulutaimai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 25. அருளுடைமை (Arulutaimai) - Compassion
அருளுடைமை (Arulutaimai) அருளுடைமை (Arulutaimai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.