அவா அறுத்தல் (Avaavaruththal)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 37. அவா அறுத்தல் (Avaavaruththal) - Curbing of Desire
அவா அறுத்தல் (Avaavaruththal) அவா அறுத்தல் (Avaavaruththal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.