அவை அஞ்சாமை (Avaiyanjaamai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 73. அவை அஞ்சாமை (Avaiyanjaamai) - Not to dread the Council
அவை அஞ்சாமை (Avaiyanjaamai) அவை அஞ்சாமை (Avaiyanjaamai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.