அவை அறிதல் (Avaiyaridhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 72. அவை அறிதல் (Avaiyaridhal) - The Knowledge of the Council Chamber
அவை அறிதல் (Avaiyaridhal) அவை அறிதல் (Avaiyaridhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.