இன்னா செய்யாமை (Innaaseyyaamai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 32. இன்னா செய்யாமை (Innaaseyyaamai) - Not doing Evil
இன்னா செய்யாமை (Innaaseyyaamai) இன்னா செய்யாமை (Innaaseyyaamai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.