இடனறிதல் (Itanaridhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 50. இடனறிதல் (Itanaridhal) - Knowing the Place
இடனறிதல் (Itanaridhal) இடனறிதல் (Itanaridhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.