கள்ளாமை (Kallaamai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 29. கள்ளாமை (Kallaamai) - The Absence of Fraud
கள்ளாமை (Kallaamai) கள்ளாமை (Kallaamai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.