கல்லாமை (Kallaamai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 41. கல்லாமை (Kallaamai) - Ignorance
கல்லாமை (Kallaamai) கல்லாமை (Kallaamai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.