கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 93. கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai) - Not Drinking Palm-Wine
கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai) கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.