கல்வி (Kalvi)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 40. கல்வி (Kalvi) - Learning
கல்வி (Kalvi) கல்வி (Kalvi) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.