கண்ணோட்டம் (Kannottam)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 58. கண்ணோட்டம் (Kannottam) - Benignity
கண்ணோட்டம் (Kannottam) கண்ணோட்டம் (Kannottam) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.