கேள்வி (Kelvi)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 42. கேள்வி (Kelvi) - Hearing
கேள்வி (Kelvi) கேள்வி (Kelvi) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.