குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 71. குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal) - The Knowledge of Indications
குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal) குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.