குடிசெயல் வகை (Kutiseyalvakai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 103. குடிசெயல் வகை (Kutiseyalvakai) - The Way of Maintaining the Family
குடிசெயல் வகை (Kutiseyalvakai) குடிசெயல் வகை (Kutiseyalvakai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.