குற்றங்கடிதல் (Kutrangatidhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 44. குற்றங்கடிதல் (Kutrangatidhal) - The Correction of Faults
குற்றங்கடிதல் (Kutrangatidhal) குற்றங்கடிதல் (Kutrangatidhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.