மானம் (Maanam)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 97. மானம் (Maanam) - Honour
மானம் (Maanam) மானம் (Maanam) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.