நாணுடைமை (Naanutaimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 102. நாணுடைமை (Naanutaimai) - Shame
நாணுடைமை (Naanutaimai) நாணுடைமை (Naanutaimai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.