நல்குரவு (Nalkuravu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 105. நல்குரவு (Nalkuravu) - Poverty
நல்குரவு (Nalkuravu) நல்குரவு (Nalkuravu) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.