நன்றியில் செல்வம் (Nandriyilselvam)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 101. நன்றியில் செல்வம் (Nandriyilselvam) - Wealth without Benefaction
நன்றியில் செல்வம் (Nandriyilselvam) நன்றியில் செல்வம் (Nandriyilselvam) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.