நட்பாராய்தல் (Natpaaraaidhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 80. நட்பாராய்தல் (Natpaaraaidhal) - Investigation in forming Friendships
நட்பாராய்தல் (Natpaaraaidhal) நட்பாராய்தல் (Natpaaraaidhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.