ஊழ் (Oozh)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: ஊழியல் (Oozhiyal) - Fate

அதிகாரம்: 38. ஊழ் (Oozh) - Fate
ஊழ் (Oozh) ஊழ் (Oozh) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.