ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: 22. ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal) - Duty to Society
ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal) ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.