பண்புடைமை (Panputaimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 100. பண்புடைமை (Panputaimai) - Courtesy
பண்புடைமை (Panputaimai) பண்புடைமை (Panputaimai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.