பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: 20. பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai) - Against Vain Speaking
பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai) பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.