பேதைமை (Pedhaimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 84. பேதைமை (Pedhaimai) - Folly
பேதைமை (Pedhaimai) பேதைமை (Pedhaimai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.