பெண்வழிச் சேறல் (Penvazhichcheral)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 91. பெண்வழிச் சேறல் (Penvazhichcheral) - Being led by Women
பெண்வழிச் சேறல் (Penvazhichcheral) பெண்வழிச் சேறல் (Penvazhichcheral) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.