பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pizhaiyaamai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 90. பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pizhaiyaamai) - Not Offending the Great
பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pizhaiyaamai) பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pizhaiyaamai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.