பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkotal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkotal) - Seeking the Aid of Great Men
பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkotal) பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkotal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.