பெருமை (Perumai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 98. பெருமை (Perumai) - Greatness
பெருமை (Perumai) பெருமை (Perumai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.