பொருள் செயல்வகை (Porulseyalvakai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: கூழியல் (Koozhiyal) - Way of Making Wealth

அதிகாரம்: 76. பொருள் செயல்வகை (Porulseyalvakai) - Way of Accumulating Wealth
பொருள் செயல்வகை (Porulseyalvakai) பொருள் செயல்வகை (Porulseyalvakai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.