புலால் மறுத்தல் (Pulaanmaruththal)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 26. புலால் மறுத்தல் (Pulaanmaruththal) - Abstinence from Flesh
புலால் மறுத்தல் (Pulaanmaruththal) புலால் மறுத்தல் (Pulaanmaruththal) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.